In the cloud

Interviews met softwarebedrijf Avisi, Pensioenfonds Horeca & Catering, en security expert Marc Rolsma.